mám zájem o dodávku Můj ELIMON

potřebujete poradit ?

Napište nám
+420 474 720 240 +420 220 512 422
+420 474 720 240

Změna sazby nebo hodnoty jističe


Změna sazby


Každý náš zákazník odebírá elektřinu v určité distribuční sazbě. V případě, že Vám tato sazba nevyhovuje, můžete požádat o její změnu, která znamená změnu Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny.

Při změně distribuční sazby se rozlišuje, zda je požadována změna sazby stejné kategorie, změna jednotarifní sazby na dvoutarifní (vysoký tarif a nízký tarif) či obráceně, resp. zda se mění i charakter odběru a zda je přitom nutné změnit hodnotu hlavního jističe (rezervovaného příkonu). Změnu distribuční sazby, příp. hodnoty hlavního jističe za Vás projednáme s provozovatelem distribuční soustavy, předáme Vám jeho stanovisko k požadované změně, které trvá zpravidla 30 dní.

Upozornění: Distribuční sazbu je možné změnit nejdříve po 12 měsících od poslední změny sazby distribuce, není-li individuálně dohodnuto jinak.

Pro změny sazeb je nutné doložit revizní zprávu a technicko-obchodní vyjádření distributora. Toto doložení je potřeba při změně na vyšší hodnotu sazby. Jediné, kdy není potřeba tyto zprávy doložit je změna z D01 na D02 nebo z C01 na C02, C03.

Při změně sazby na D55, D56 nebo C55, C56 je nutné doložit revizní zprávu a výpočet tepelných ztrát, který získáte od dodavatele tepelného čerpadla. Upozorňujeme, že tepelný výkon čerpadla musí pokrýt 60 % z tepelných ztrát vytápěného objektu.

Tip: Více informací na stránkách Energetického regulačního úřadu www.eru.cz.Změna hodnoty jističe


Pokud dochází k navýšení hodnoty jističe, je potřeba předložit:

  1. smlouvu o připojení odběratele k distribuční soustavě – vyplníme za Vás
  2. revizní zprávu,
  3. úhradu podílu navýšení proudové hodnoty jističe.

Pokud dochází ke snížení hodnoty jističe, je potřeba předložit:

  1. smlouvu o připojení odběratele k distribuční soustavě – vyplníme za Vás
Vše je třeba zaslat poštou na naši adresu:

ELIMON a.s.
Solvayova 1597/3
400 01 Ústí nad Labem

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace