mám zájem o dodávku Můj ELIMON

potřebujete poradit ?

Napište nám
+420 474 720 240 +420 220 512 422
+420 474 720 240

Přepis zákazníka se změnou dodavatele

 • Pokud se přestěhujete a chcete odebírat elektřinu/plyn od společnosti ELIMON a.s.
 • Pokud chcete změnit v daném odběrném místě odběratele, a zároveň chcete změnit dodavatele elektřiny/plynu na naši společnost ELIMON a.s.

Postupujte dle níže uvedených pokynů nebo nás kontaktujte na tel: 474 720 240:

 1. Původní zákazník si sám ukončí stávající smlouvu u stávajícího dodavatele a nám doloží potvrzené datum ukončení stávající smlouvy bez demontáže elektroměru/plynoměru.

  (a) V případě odstěhování stávajícího zákazníka, který již není k zastižení a nemůže poskytnout novému zákazníkovi, který se chce stát naším zákazníkem, kopii výpovědi – žádáme o vyplnění Čestného prohlášení

  (b) V případě úmrtí stávajícího zákazníka, kdy nový zákazník chce přejít k naší společnosti ELIMON a.s. – žádáme o vyplnění Čestného prohlášení a doložení kopie úmrtního listu
 2. Předávací protokol vyplní zároveň původní i nový zákazník. Tento protokol slouží při předání daného odběrného místa k potvrzení stavů na elektroměru/plynoměru.
 3. Nový odběratel uzavře se společností ELIMON a.s. novou Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny/plynu.
 4. Doložení dokladu o vztahu k nemovitosti (nájemní smlouva/kupní smlouva/darovací smlouva/výpis z katastru nemovitostí, popřípadě jiné doklady o vlastnictví nemovitosti).
 5. Smlouva o připojení – pro přepis Smlouvy je potřeba připojit dané odběrné místo k distribuční soustavě. Toto pro Vás sami zajistíme. Upozorňujeme, že zpracování této žádosti závisí na jednotlivých distributorech. Zpracování žádosti může trvat až 1 měsíc, obvykle je však zpracována elektronicky do 1 týdne.
 6. Podepsání a odeslání všech požadovaných dokumentů na naši adresu:

  ELIMON a.s.
  Solvayova 1597/3
  400 01 Ústí nad Labem
   
 7. Po uskutečnění převodu odběrného místa obdrží nový odběratel platební kalendář záloh a podepsanou Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny/plynu.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace