Energetický regulační úřad vydal Cenové rozhodnutí na rok 2024. V současné době implementujeme jeho znění do systému společnosti. Platební kalendáře, pokud to bude potřeba, zašleme v nejbližší možné době. Více informací v článcích.

Výkup přebytků z obnovitelných zdrojů

ELIMON a.s. nabízí výkup přebytků z obnovitelných zdrojů. Tuto doplňkovou službu nabízíme našim stávajícím zákazníkům, kterým zajišťujeme dodávky elektřiny.

Výplatu získáte za celkový objem elektřiny dodané do distribuční sítě v daném roce. Roční vyúčtování dodané elektřiny se uskutečňuje na základě naměřených hodnot, které jsou evidovány Operátorem trhu.

Výkupní cenu stanovujeme na aktuální rok. V případě Vašeho zájmu o cenovou nabídku nás neváhejte kontaktovat na emailu info@elimon.cz.

Pokud máte zájem uzavřít smlouvu o výkupu elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů energie, prosíme o zaslání Smlouvy o připojení výrobny s daným provozovatelem distribuční soustavy. U výroben nad 10 kW prosíme rovněž o zaslání licence výrobce.

Pravidla pro výkup elektřiny

 • Výkup elektřiny probíhá v souladu se zákonem č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie
 • Zákon definuje podporu ve formě výkupních cen nebo zelených bonusů.
 • Podporu ve formě výkupních cen zajišťuje povinně vykupující, v případě uzavření smlouvy o výkupu s povinně vykupujícím obchodníkem.
 • Podporu ve formě zelených bonusů zajišťuje OTE, a.s. (Operátor trhu), v případě uzavření smlouvy o výkupu s jakýmkoliv vykupujícím obchodníkem.
 • Při neoprávněné dodávce elektřiny do elektrizační soustavy nemá výrobce nárok na podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (zákon 165/2012 Sb. §4, odst. 5, písm. a).
 • Neoprávněnou dodávkou elektřiny do elektrizační soustavy je dodávka bez uzavřené smlouvy o výkupu elektřiny (§ 52, odst. 1, písm. a Energetického zákona).
 • Výrobce je účastníkem trhu s elektřinou (§ 22, odst. 1, písm. a Energetického zákona).
 • Účastníci trhu s elektřinou nesou odpovědnost za odchylku a jsou subjekty zúčtování odchylek, nebo mohou odpovědnost za odchylku přenášet na základě smlouvy na jiný subjekt zúčtování odchylek. (§ 22, odst. 2 Energetického zákona).
 • Smlouva o výkupu uzavíraná mezi výrobcem a společností ELIMON a.s. splňuje veškeré legislativní povinnosti, které jsou na smluvní vztah mezi výrobcem a vykupujícím obchodníkem kladeny.

Pravidla pro fakturaci

 • Fakturování přebytků elektřiny probíhá na základě smlouvy o výkupu elektřiny uzavřené mezi výrobcem a společností ELIMON a.s. (obchodník), dle dohody lze fakturovat měsíčně, čtvrtletně, pololetně, nebo ročně.
 • Vyúčtování dodané elektřiny se uskutečňuje na základě naměřených hodnot, v předávacím místě výrobny elektřiny a distribuční soustavy, evidovaných Operátorem trhu.
 • Množství dodané elektřiny za jednotlivé měsíce naleznete na OTE ve výkazech v systému POZE v řádku GCR 6.
 • Výrobce účtuje cenu za dodanou elektřinu obchodníkovi a obchodník je povinen tuto cenu hradit.
 • Výrobce, který má IČO, vystaví obchodníkovi fakturu na dodanou elektřinu, která bude obsahovat všechny povinné náležitosti dle zákona o DPH. V případě plátců DPH musí být zúčtovací doklad vystaven v režimu přenesené daňové povinnosti, dle nařízení vlády č. 11/2016, které nabylo účinnosti dne 1. 2. 2016.
 • Výrobci, který nemá IČO, bude celková částka za dodanou elektřinu vyplacena (po vzájemném odsouhlasení s účetním oddělením) na bankovní účet uvedený výrobcem.
 • Zúčtovací doklad nemusí být opatřen podpisem ani razítkem.
 • Zúčtovací doklad zasílá výrobce na e-mailovou adresu fakturace@elimon.cz, popřípadě poštou na naši adresu: ELIMON a.s., Solvayova 1597/3, 400 01 Ústí nad Labem.

Přidejte se k nám a šetřete díky naší Svěží energii.

Je to snadné. Stačí se nám jen ozvat.

Nechte nám kontakt, zavoláme vám

Nemáte čas to teď řešit? Nevíte, co si připravit? Nic se neděje. Zavoláme vám a předáme si všechny potřebné informace.

Děkujeme za odeslání formuláře.

Nezávazná cenová nabídka

Pošlete nám poslední vyúčtování a my vám zašleme nezávaznou nabídku na dodávky energií. Je to skutečně tak snadné.