Potřebujete přepsat energie na jinou osobu?

Chcete na sebe přepsat smlouvu a plynule navázat na odběr původního zákazníka naší společnosti (nedochází k demontáži elektroměru/plynoměru)? K převedení smlouvy může dojít například z důvodu stěhování nebo úmrtí.

Rádi vám se vším pomůžeme. Nejčastěji jsou potřeba tyto dokumenty:

 • Kupní nebo nájemní smlouva, popřípadě jiný doklad o vztahu k nemovitosti.
 • Předávací protokol se stavem elektroměru/plynoměru.

Níže je sepsaný celý proces krok za krokem, jak přepsat energie na jinou osobu.

 1. Původní zákazník ukončí stávající smlouvu u ELIMON a.s. vyplněním a zasláním Žádosti o přerušení dodávky a návrh ukončení smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny nebo Žádosti o přerušení dodávky a návrh ukončení smlouvy o sdružených službách dodávky plynu

  (a) V případě odstěhování stávajícího zákazníka, který již není k zastižení a nemůže poskytnout novému zákazníkovi, který se chce stát naším zákazníkem, kopii výpovědi – žádáme o vyplnění Čestného prohlášení

  (b) V případě úmrtí stávajícího zákazníka, kdy nový zákazník chce přejít k naší společnosti ELIMON a.s. – žádáme o vyplnění Čestného prohlášení a doložení kopie úmrtního listu
 2. Předávací protokol vyplní zároveň původní i nový zákazník. Tento protokol slouží při předání daného odběrného místa k potvrzení stavů na elektroměru/plynoměru.
 3. Smlouva o sdružených službách dodávky - vyplnění Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny/plynu.
 4. Doložení dokladu o vztahu k nemovitosti (výpis z katastru nemovitostí/kupní smlouva/darovací smlouva/nájemní smlouva, popřípadě jiné doklady o vlastnictví nemovitosti).
 5. Smlouva o připojení k distribuční společnosti – je potřeba připojit dané odběrné místo k distribuční soustavě. Tuto smlouvu pro vás zajistíme a předáme žádost provozovateli distribuční soustavy. Upozorňujeme, že zpracování této žádosti závisí na jednotlivých distributorech. Obvykle je žádost zpracována do 1 měsíce.
 6. Podepsání a odeslání všech požadovaných dokumentů na naši adresu: ELIMON a.s., Solvayova 1597/3, 400 01 Ústí nad Labem
 7. Po uskutečnění celého procesu změny dodavatele obdrží původní zákazník konečné vyúčtování a nový zákazník platební kalendář záloh a podepsanou Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny/plynu.

Přidejte se k nám a šetřete díky naší Svěží energii.

Je to snadné. Stačí se nám jen ozvat.

Nechte nám kontakt, zavoláme vám

Nemáte čas to teď řešit? Nevíte, co si připravit? Nic se neděje. Zavoláme vám a předáme si všechny potřebné informace.

Děkujeme za odeslání formuláře.

Nezávazná cenová nabídka

Pošlete nám poslední vyúčtování a my vám zašleme nezávaznou nabídku na dodávky energií. Je to skutečně tak snadné.