Vzdělávání zaměstnanců

Společnost ELIMON a.s. se v rámci Evropského sociálního fondu zapojila do programu Operační program Zaměstnanost 2014-2020 řízeným MPSV ČR. S podporou finančního příspěvku Evropské Unie ve výši 85% celkových způsobilých výdajů realizuje projektu s názvem "Vzdělávání zaměstnanců společnosti ELIMON a.s.." s reg. číslem CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004453. Předpokládaná doba realizace projektu je od 3/2017 do 1/2019.

Vzdělávání zaměstnanců

Popis projektu: Obsahem projektu je vzdělávání zaměstnanců společnosti ELIMON a.s. působících ve službách. V rámci projektu dojde k rozvoji jejich klíčových kompetencí, ve kterých nyní mají nedostatky. Obecným cílem je pomocí jejich profesionalizace podpořit růst firmy. Aktivity projektu budou zaměřeny primárně na měkké dovednosti.

Cíle projektu: Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti. Jedná se především o měkké dovednosti související s řízením firmy nebo jejích dílčích částí/agend, prodejem našich služeb a projektovým řízením ve smyslu realizace zakázek od A do Z (tj. včetně personálního zajištění, plánování apod.).

ELIMON a.s. působí na energetickém trhu od roku 2004. Od svého založení se soustřeďuje na poskytování služeb spojených s energetickým poradenstvím a prodejem dodávky energetických komodit jako je elektřina a zemní plyn. Hlavním cílem je zajistit všem klientům komplexní dodávku, včetně doprovodných služeb a spolehlivého servisu.

Přidejte se k nám a šetřete díky naší Svěží energii.

Je to snadné. Stačí se nám jen ozvat.

Nechte nám kontakt, zavoláme vám

Nemáte čas to teď řešit? Nevíte, co si připravit? Nic se neděje. Zavoláme vám a předáme si všechny potřebné informace.

Děkujeme za odeslání formuláře.

Nezávazná cenová nabídka

Pošlete nám poslední vyúčtování a my vám zašleme nezávaznou nabídku na dodávky energií. Je to skutečně tak snadné.