mám zájem o dodávku Můj ELIMON

potřebujete poradit ?

Napište nám
+420 474 720 240 +420 220 512 422
+420 474 720 240

Vzdělávání zaměstnaců

Společnost ELIMON a.s. se v rámci Evropského sociálního fondu zapojila do programu Operační program Zaměstnanost 2014-2020 řízeným MPSV ČR. S podporou finančního příspěvku Evropské Unie ve výši 85% celkových způsobilých výdajů realizuje projektu s názvem "Vzdělávání zaměstnanců společnosti ELIMON a.s.." s reg. číslem CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004453. Předpokládaná doba realizace projektu je od 3/2017 do 1/2019.

Vzdělávání zaměstnanců

Popis projektu: Obsahem projektu je vzdělávání zaměstnanců společnosti ELIMON a.s. působících ve službách. V rámci projektu dojde k rozvoji jejich klíčových kompetencí, ve kterých nyní mají nedostatky. Obecným cílem je pomocí jejich profesionalizace podpořit růst firmy. Aktivity projektu budou zaměřeny primárně na měkké dovednosti.

Cíle projektu: Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti. Jedná se především o měkké dovednosti související s řízením firmy nebo jejích dílčích částí/agend, prodejem našich služeb a projektovým řízením ve smyslu realizace zakázek od A do Z (tj. včetně personálního zajištění, plánování apod.).

ELIMON a.s. působí na energetickém trhu od roku 2004. Od svého založení se soustřeďuje na poskytování služeb spojených s energetickým poradenstvím a prodejem dodávky energetických komodit jako je elektřina, zemní plyn a uhlí. Hlavním cílem je zajistit všem klientům komplexní dodávku, včetně doprovodných služeb a spolehlivého servisu.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace