Energetický regulační úřad vydal Cenové rozhodnutí na rok 2024. V současné době implementujeme jeho znění do systému společnosti. Platební kalendáře, pokud to bude potřeba, zašleme v nejbližší možné době. Více informací v článcích.

Úsporný tarif

6. 9. 2022

Aktuální informace ke státnímu příspěvku na energie. Vaši orientační úsporu si můžete spočítat v on-line kalkulačce.

Vládou byla schválena opatření na pomoc s náklady na energie. Jde o tzv. úsporný tarif. Jeho výši i to, jak ho jako dodavatel energií budeme svým zákazníkům poskytovat, určují vládní nařízení 262/2022 Sb. a 263/2022 Sb. – odkaz na Sbírku zákonů


Kalkulačka úspor – odkaz na on-line kalkulačku

Vypočtená částka: Celková pomoc za rok 2022 a 2023 je kombinací příspěvku z úsporného tarifu a odpuštění poplatku za obnovitelné zdroje (OZE), který je součástí státem regulované složky a činí obvykle 599 korun za každou spotřebovanou MWh elektřiny. Odpuštění poplatku za obnovitelné zdroje se týká domácností, firem i organizací.Pomoc přes úsporný tarif bude poskytnuta nadvakrát od 01.10.2022 a od 01.02.2023.


1. část státního příspěvku, tedy pro rok 2022, bude poskytnuta všem domácnostem, které mají smlouvu s dodavatelem elektřiny bez ohledu na to, jestli používají primárně plyn, elektřinu, nebo jestli mají vytápění zajištěno přes centrální vytápění či domovní kotelny.


Výše příspěvku – 1. část je pro domácnosti stanovena dle distribuční sazby a bude poskytnuta automaticky, domácnosti nemusí o nic žádat. Příspěvek vám automaticky zohledníme v zálohách nebo ve vyúčtování.


Celý postup bude následující. Operátor trhu s energiemi (OTE) poskytne dodavateli seznam odběrných míst, na které bude příspěvek poskytnut. Jednat se bude o domácnosti s distribuční sazbou D01d, D02d a D25d dostanou 3 500 Kč. Ti, kteří mají sazbu D26d, D35d, D45d, D56d nebo D57d pak získají 2 000 Kč. Podkladem budou údaje od distributora platné k 23.08.2022. Příspěvek přiřadíme ke každému odběrnému místu podle vládního nařízení. Následně, nejpozději do konce září 2022 rozešleme předpisy záloh (budou v něm zahrnuty pouze zálohy do konce letošního roku), kde bude zohledněno odpuštění poplatku za OZE, výše státní příspěvku a jeho zohlednění.


Při platbě metodou SIPO se nemusíte o nic starat, automaticky platbu v nové výši navedeme. Pokud platíte zálohy bankovním převodem, je nutné co nejdříve upravit trvalý příkaz dle aktuálního rozpisu. V případě úhrady formou inkasa je třeba ve vaší bance ověřit limit, a pokud je nižší než výše záloh, je třeba jej navýšit.


2. část státního příspěvku se bude vztahovat na elektřinu, plyn a teplo. Výše příspěvku u elektřiny bude i v tomto případě záviset na distribuční sazbě, u plynu pak na předpokládané roční spotřebě. Příspěvek na teplo bude určený pro sdružení vlastníků bytových jednotek, která ho budou moct nárokovat u dodavatele tepla.


Výše příspěvku – 2. část je pro domácnosti stanovena dle distribuční sazby (u elektřiny) a dle pásma spotřeby (u plynu) a bude poskytnuta automaticky. Ze strany zákazníků není potřeba o nic žádat či něco vyplňovat či nahlašovat. U dodávek tepla z domovních kotelen bude nutné, aby zákazník, typicky společenství vlastníků bytových jednotek (SVJ), oznámil do 30.11.2022 distributorovi plynu počet vytápěných bytových jednotek. Podobně v případě dodávek tepla z centrálního zásobování teplem. Tady bude muset zákazník, například SVJ, oznámit dodavateli tepla počet vytápěných bytových jednotek. Následně SVJ zohlední tuto slevu uživatelům bytů. Údaj o počtu bytů je nutnou podmínkou pro získání příspěvku.


Celý postup je shodný jako v 1. části státního příspěvku a nejpozději do 31.01.2023 obdržíte opět platební kalendáře, pro další měsíce roku 2023, které zohlední aktuální podmínky státních podpor.

Přidejte se k nám a šetřete díky naší Svěží energii.

Je to snadné. Stačí se nám jen ozvat.

Nechte nám kontakt, zavoláme vám

Nemáte čas to teď řešit? Nevíte, co si připravit? Nic se neděje. Zavoláme vám a předáme si všechny potřebné informace.

Děkujeme za odeslání formuláře.

Nezávazná cenová nabídka

Pošlete nám poslední vyúčtování a my vám zašleme nezávaznou nabídku na dodávky energií. Je to skutečně tak snadné.