Časté otázky a odpovědi

V této sekci naleznete odpovědi na našimi zákazníky často pokládané otázky.

Calc ikona

Rychlá kalkulačka nákladů

Spočítejte si, kolik s námi můžete při dodávkách elektřiny a plynu ušetřit!

Přejít na kalkulačku ->

Jak probíhá nové připojení?

 1. Přečtěte si naše Všeobecné obchodní podmínky a prohlédněte si ceník (domácnosti, podnikatelé) pro daný region.
 2. V případě zájmu vyplňte elektronický formulář Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny, nebo jeho papírovou podobu.
 3. Vytiskněte a podepište Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny, a společně s kopií svého posledního vyúčtování zašlete poštou.
 4. Součástí Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny je Plná moc. Změna dodavatele je jen administrativní, stále budete mít stejného distributora a stejný elektroměr.
 5. Zašleme Vám potvrzenou kopii Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny společně s rozpisem plateb záloh.
 6. Stáváte se zákazníkem společnosti ELIMON a.s.

Otázky k elektřině

Pokud si jako dodavatele elektřiny vyberu Vás, budu platit nějaký poplatek mimo ceny elektřiny a regulovaných cen?

Ne, naše společnost žádné poplatky spojené se změnou dodavatele neúčtuje.

Proč potřebuji plnou moc, která je uvedená pod smlouvou?

Na základě této podepsané plné moci za Vás provedeme veškeré úkony potřebné ke změně dodavatele. To znamená, že vše vyřídíme za Vás.

Je možné platit přes SIPO?

Ano, je to možné. Stačí nám sdělit jen Vaše spojovací číslo – specifický symbol.

Smlouvu budu mít uzavřenou s Vámi, a zároveň s distributorem?

Smlouva bude uzavřena jen s naší společností. Díky Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny budeme zajišťovat dodávku elektřiny, a zároveň vyřídíme vše potřebné s distributorem.

Pokud budu mít problém s dodávkou elektřiny, s kým budu řešit tyto problémy?

Výpadky elektřiny způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy, poruchami sítě apod. je nutné řešit jako dosud s distribučními společnostmi. Kontakty:

ČEZ distribuce - tel: 840 850 860
EON distribuce - tel: 800 225 577
PRE distribuce - tel: 1236

Dotazy k plynu

Při uzavření Smlouvy o sdružených službách na dodávku plynu s Vaší společností musím požádat o ukončení stávající smlouvy?

Ne, nemusíte. Při uzavření Smlouvy o sdružených službách na dodávku plynu s naší společností zároveň podepíšete plnou moc, která nás opravňuje vyřídit všechny úkony spojené s ukončením smluvního vztahu se stávajícím dodavatelem.

Budou mi chodit faktury od Vaši společnosti i od distributora?

Ne, nebudou. Vyúčtování spotřeby i distribuce plynu bude na jedné faktuře od společnosti ELIMON a.s.

Pokud si jako dodavatele plynu vyberu Vás, budu platit nějaký aktivační poplatek za změnu dodavatele?

Ne, naše společnost si neúčtuje žádné aktivační poplatky za změnu dodavatele ani za uzavření smlouvy.

Máte k dispozici kalkulačku pro výpočet nákladů za dodávku plynu?

Ano, k dispozici je i kalkulačka pro výpočet výše nákladů za dodávku plynu. Najdete ji zde.

Pokud budu mít problém s dodávkou plynu či poruchy plynoměru, s kým budu řešit tyto problémy?

Problémy s dodávkou plynu či poruchy plynoměru je nutné řešit jako dosud s distribučními společnostmi. Kontakty:

Pražská plynárenská distribuce - tel: 840 555 333 (pohotovost plyn: 1239 – nonstop)
EON distribuce - tel: 800 225 577 (pohotovost plyn: 1239 – nonstop)
RWE distribuce - tel: 840 113 355

Další otázky a odpovědi

Jak se mohu ucházet o práci ve firmě ELIMON a.s.?

Na našich webových stránkách ve složce kariéra se dočtete, které pracovní pozice aktuálně hledáme.

Nabízíte i jiné služby mimo dodávku elektřiny a plynu?

Ano. Mimo těchto služeb nabízíme například:

 • audity energetických celků,
 • údržbu kotelen a výroben s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla,
 • údržbu lokálních výtopen a výměníkových stanic,
 • dodávky a montáže solárních kolektorů a fotovoltaických systémů,
 • zpracování energetických auditů, strategického poradenství,
 • provozování energetických hospodářství,
 • poradenská činnost v oblasti energetiky,
 • termovizní měření,
 • dodávky systémů záložního napájení